เอกสารนำเสนอ

2564 วันที่ ดาวน์โหลด ดูเว็บแคส
Business Briefing 4/2021 01 มีนาคม 2565 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
Business Briefing 2/2021 11 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 23 เมษายน 2564 ดาวน์โหลด   
2563 วันที่ ดาวน์โหลด ดูเว็บแคส
Business Briefing 4/2020 07 เมษายน 2564 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 22 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลด   
2562 วันที่ ดาวน์โหลด ดูเว็บแคส
Business Briefing 2/2019 22 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลด   
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 04 เมษายน 2562 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
2561 วันที่ ดาวน์โหลด ดูเว็บแคส
Business Briefing 3/2018 03 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลด   
Business Briefing 1/2018 24 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 27 เมษายน 2561 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
2560 วันที่ ดาวน์โหลด ดูเว็บแคส
Business Briefing 4/2017 26 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
PCSGH's Strategic Move For The Electric Vehicle Industry 18 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด   
Business Briefing 3/2017 23 พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
Business Briefing 2/2017 28 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
Business Briefing 1/2017 18 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 28 เมษายน 2560 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
2559 วันที่ ดาวน์โหลด ดูเว็บแคส
Business Briefing 4/2016 09 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
Business Briefing 3/2016 24 พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
Business Briefing 2/2016 18 สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
Money Talk Weekly 04 มิถุนายน 2559   ดูเว็บแคส 
Business Briefing 1/2016 19 พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 21 เมษายน 2559 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
10 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด   
2558 วันที่ ดาวน์โหลด ดูเว็บแคส
18 พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลด   
09 กันยายน 2558 ดาวน์โหลด   
20 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลด   
2557 วันที่ ดาวน์โหลด ดูเว็บแคส
11 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด   
Business Briefing ไตรมาส 4 ปี 57 06 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด   
Business Briefing ไตรมาส 3 ปี 57 11 พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลด   
10 กันยายน 2557 ดาวน์โหลด   
Thailand Focus 28 สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลด   
Business Briefing ไตรมาส 2 ปี 57 21 สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลด   
Roadshow Presentation 10 กุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลด