เอกสารนำเสนอ

2561 วันที่ ดาวน์โหลด ดูเว็บแคส
Business Briefing 1/2018 24 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 27 เมษายน 2561 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
2560 วันที่ ดาวน์โหลด ดูเว็บแคส
Business Briefing 4/2017 26 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
PCSGH's Strategic Move For The Electric Vehicle Industry 18 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด   
Business Briefing 3/2017 23 พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
Business Briefing 2/2017 28 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
Business Briefing 1/2017 18 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 28 เมษายน 2560 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
2559 วันที่ ดาวน์โหลด ดูเว็บแคส
Business Briefing 4/2016 09 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
Business Briefing 3/2016 24 พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
Business Briefing 2/2016 18 สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
Money Talk Weekly 04 มิถุนายน 2559   ดูเว็บแคส 
Business Briefing 1/2016 19 พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 21 เมษายน 2559 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
Business Briefing 1/2016 10 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
2558 วันที่ ดาวน์โหลด ดูเว็บแคส
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3 ปี 58 18 พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2 ปี 58 09 กันยายน 2558 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1 ปี 58 20 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
2557 วันที่ ดาวน์โหลด ดูเว็บแคส
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4 ปี 57 11 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
Business Briefing ไตรมาส 4 ปี 57 06 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด   
Business Briefing ไตรมาส 3 ปี 57 11 พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลด   
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2 ปี 57 10 กันยายน 2557 ดาวน์โหลด  ดูเว็บแคส 
Thailand Focus 28 สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลด   
Business Briefing ไตรมาส 2 ปี 57 21 สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลด   
Roadshow Presentation 10 กุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลด