ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม
30 เมษายน 2567 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
วันที่ กิจกรรม
21 เมษายน 2566 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
3 มีนาคม 2566 Opportunity Day ประจำปี 2565
วันที่ กิจกรรม
8 เมษายน 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
1 มีนาคม 2565 Opportunity Day ประจำปี 2564
วันที่ กิจกรรม
11 สิงหาคม 2564 Opportunity Day for Q2 - 2564
7 เมษายน 2564 Opportunity Day ประจำปี 2563
9 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
วันที่ กิจกรรม
22 ตุลาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วันที่ กิจกรรม
22 สิงหาคม 2562 Analyst Meeting for Q2 - 2562
04 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
วันที่ กิจกรรม
22 พฤศจิกายน 2561 Opportunity Day for Q3 - 2561
16 พฤศจิกายน 2561 Analyst Meeting for Q3 - 2561
27 สิงหาคม 2561 Opportunity Day for Q2 - 2561
17 สิงหาคม 2561 Analyst Meeting for Q2 - 2561
24 พฤษภาคม 2561 Opportunity Day for Q1 - 2561
18 พฤษภาคม 2561 Analyst Meeting for Q1 - 2561
27 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
26 มีนาคม 2561 Opportunity Day for Q4 - 2560
2 มีนาคม 2561 Analyst Meeting for Q4 - 2560
วันที่ กิจกรรม
23 พฤศจิกายน 2560 Opportunity Day for Q3 - 2560
17 พฤศจิกายน 2560 Analyst Meeting for Q3 - 2560
21 สิงหาคม 2560 Opportunity Day for Q2 - 2560
11 สิงหาคม 2560 Analyst Meeting for Q2 - 2560
18 พฤษภาคม 2560 Opportunity Day for Q1 - 2560
12 พฤษภาคม 2560 Analyst Meeting for Q1 - 2560
28 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
9 มีนาคม 2560 Opportunity Day for Q4 - 2559
3 มีนาคม 2560 Analyst Meeting for Q4 - 2559
วันที่ กิจกรรม
24 พฤศจิกายน 2559 Opportunity Day - Q3/ 2559
18 สิงหาคม 2559 Opportunity Day - Q2/ 2559
19 พฤษภาคม 2559 Opportunity Day - Q1/ 2559
21 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
11 มีนาคม 2559 Opportunity Day - Q4/ 2558
วันที่ กิจกรรม
18 พฤศจิกายน 2558 Opportunity Day - Q3/ 2558
13 พฤศจิกายน 2558 Analyst Forum - Q3/ 2558
9 กันยายน 2558 Opportunity Day - Q2/ 2558
14 สิงหาคม 2558 Analyst Forum - Q2/ 2558
27 พฤษภาคม 2558 กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน : ครั้งที่ 1
20 พฤษภาคม 2558 Opportunity Day - Q1/ 2558
18 พฤษภาคม 2558 Analyst Forum - Q1/ 2558
11 มีนาคม 2558 Opportunity Day - Q4/ 2557
6 มีนาคม 2558 Analyst Forum - Q4/ 2557