ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์


งบการเงิน
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 17 มีนาคม 2565 453 KB.
งบการเงินรายปี 2564 31 ธันวาคม 2564 1.52 MB.
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 30 กันยายน 2564 489 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 30 มิถุนายน 2564 744 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 17 พฤษภาคม 2564 356 KB.
งบการเงินรายปี 2563 16 กุมภาพันธ์ 2564 864 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2565 17 มีนาคม 2565 460 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2564 31 ธันวาคม 2564 1.74 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2564 30 กันยายน 2564 2.53 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2564 30 มิถุนายน 2564 3.29 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2564 17 พฤษภาคม 2564 1.27 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2563 16 กุมภาพันธ์ 2564 2.10 MB.
เอกสารนำเสนอ
Business Briefing 4/2021 01 มีนาคม 2565 1.29 MB.
Business Briefing 2/2021 11 สิงหาคม 2564 2.96 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 23 เมษายน 2564 3.47 MB.
Business Briefing 4/2020 07 เมษายน 2564 3.82 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 22 ตุลาคม 2563 3.44 MB.
Business Briefing 2/2019 22 สิงหาคม 2562 3.12 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 04 เมษายน 2562 2.83 MB.
Business Briefing 3/2018 03 ธันวาคม 2561 2.77 MB.
Business Briefing 1/2018 24 พฤษภาคม 2561 2.12 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 27 เมษายน 2561 3.70 MB.
Business Briefing 4/2017 26 มีนาคม 2561 2.38 MB.
PCSGH's Strategic Move For The Electric Vehicle Industry 18 ธันวาคม 2560 1.47 MB.
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2564   4.10 MB.
รายงานประจำปี 2563   24.76 MB.
ดาวน์โหลดทั้งหมด    
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB