ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

ชื่อบริษัท: บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ): P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์: PCSGH
ประเภทธุรกิจ: ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่าย ชิ้นส่วน โดยมีสัดส่วนการลงทุน 100% ใน 3 บริษัทย่อย ได้แก่
  1. บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด
    เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนประเภทที่ใช้ความแม่นยำสูง (High Precision Machining) ประเภทเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และระบบบังคับรถ
  2. บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จำกัด
    เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนประเภทอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป มีความชำนาญเป็นพิเศษในการผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมขนาดใหญ่ โดยมีเครื่องจักรที่มีขนาดแรงฉีดตั้งแต่ 350 ตัน ถึง 2,500 ตัน
  3. บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จำกัด
    เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนประเภทเหล็กขึ้นรูป (Forging Products) มีความชำนาญเป็นพิเศษในการผลิตชิ้นส่วนจำพวกเหล็กแปรรูปร้อนจำพวก Micro Alloy Steel โดยมีเครื่องจักรที่มีแรงตีเหล็กสูงตั้งแต่ 750 ตัน ถึง 6,000 ตัน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: เลขที่ 2/1-4 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์: 044-701 300
โทรสาร: 044-701 399
ที่ตั้งสำนักงานกรุงเทพมหานคร: เลขที่ 193/105 อาคารชุดเลครัชดา คอมเพล็กซ์ ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-264 0621-3
โทรสาร: 02-264 0624
เลขทะเบียนบริษัท: 0107556000426
เว็บไซต์: www.pcsholding.com
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว: 1,525,000,000.00 บาท