ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์


งบการเงิน
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 30 มิถุนายน 2564 744 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 17 พฤษภาคม 2564 356 KB.
งบการเงินรายปี 2563 16 กุมภาพันธ์ 2564 864 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 16 พฤศจิกายน 2563 948 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 10 สิงหาคม 2563 453 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 12 พฤษภาคม 2563 834 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2564 30 มิถุนายน 2564 3.29 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2564 17 พฤษภาคม 2564 1.27 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2563 16 กุมภาพันธ์ 2564 2.10 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2563 16 พฤศจิกายน 2563 2.68 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2563 10 สิงหาคม 2563 1.75 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2563 12 พฤษภาคม 2563 1.99 MB.
เอกสารนำเสนอ
Business Briefing 2/2021 11 สิงหาคม 2564 2.96 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 23 เมษายน 2564 3.47 MB.
Business Briefing 4/2020 07 เมษายน 2564 3.82 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 22 ตุลาคม 2563 3.44 MB.
Business Briefing 2/2019 22 สิงหาคม 2562 3.12 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 04 เมษายน 2562 2.83 MB.
Business Briefing 3/2018 03 ธันวาคม 2561 2.77 MB.
Business Briefing 1/2018 24 พฤษภาคม 2561 2.12 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 27 เมษายน 2561 3.70 MB.
Business Briefing 4/2017 26 มีนาคม 2561 2.38 MB.
PCSGH's Strategic Move For The Electric Vehicle Industry 18 ธันวาคม 2560 1.47 MB.
Business Briefing 3/2017 23 พฤศจิกายน 2560 2.73 MB.
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2563   24.76 MB.
รายงานประจำปี 2562   9.36 MB.
ดาวน์โหลดทั้งหมด    
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB