ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์


งบการเงิน
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 30 กันยายน 2560 343 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 08 สิงหาคม 2560 326 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 09 พฤษภาคม 2560 276 KB.
งบการเงินรายปี 2559 28 กุมภาพันธ์ 2560 585 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 30 กันยายน 2559 287 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559 30 มิถุนายน 2559 311 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2560 30 กันยายน 2560 1.20 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2560 08 สิงหาคม 2560 1.21 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2560 09 พฤษภาคม 2560 674 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2559 28 กุมภาพันธ์ 2560 645 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2559 30 กันยายน 2559 489 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2559 30 มิถุนายน 2559 1.09 MB.
เอกสารนำเสนอ
PCSGH's Strategic Move For The Electric Vehicle Industry 18 ธันวาคม 2560 1.47 MB.
Business Briefing 3/2017 23 พฤศจิกายน 2560 2.73 MB.
Business Briefing 2/2017 28 สิงหาคม 2560 1.98 MB.
Business Briefing 1/2017 18 พฤษภาคม 2560 1.62 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 28 เมษายน 2560 3.08 MB.
Business Briefing 4/2016 09 มีนาคม 2560 1.42 MB.
Business Briefing 3/2016 24 พฤศจิกายน 2559 1.95 MB.
Business Briefing 2/2016 18 สิงหาคม 2559 2.72 MB.
Business Briefing 1/2016 19 พฤษภาคม 2559 2.57 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 21 เมษายน 2559 6.59 MB.
Business Briefing 1/2016 10 มีนาคม 2559 4.55 MB.
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2559   14.30 MB.
รายงานประจำปี 2558   30.14 MB.
รายงานประจำปี 2557   4.24 MB.
ดาวน์โหลดทั้งหมด    
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB