ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์


งบการเงิน
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 11 กันยายน 2562 606 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 30 มิถุนายน 2562 566 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 13 พฤษภาคม 2562 493 KB.
งบการเงินรายปี 2561 25 กุมภาพันธ์ 2562 1.39 MB.
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 13 พฤศจิกายน 2561 730 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 14 สิงหาคม 2561 541 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2562 11 กันยายน 2562 2.42 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2562 30 มิถุนายน 2562 1.18 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2562 13 พฤษภาคม 2562 2.08 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2561 25 กุมภาพันธ์ 2562 1.25 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2561 13 พฤศจิกายน 2561 1.08 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2561 14 สิงหาคม 2561 1.18 MB.
เอกสารนำเสนอ
Business Briefing 2/2019 22 สิงหาคม 2562 3.12 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 04 เมษายน 2562 2.83 MB.
Business Briefing 3/2018 03 ธันวาคม 2561 2.77 MB.
Business Briefing 1/2018 24 พฤษภาคม 2561 2.12 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 27 เมษายน 2561 3.70 MB.
Business Briefing 4/2017 26 มีนาคม 2561 2.38 MB.
PCSGH's Strategic Move For The Electric Vehicle Industry 18 ธันวาคม 2560 1.47 MB.
Business Briefing 3/2017 23 พฤศจิกายน 2560 2.73 MB.
Business Briefing 2/2017 28 สิงหาคม 2560 1.98 MB.
Business Briefing 1/2017 18 พฤษภาคม 2560 1.62 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 28 เมษายน 2560 3.08 MB.
Business Briefing 4/2016 09 มีนาคม 2560 1.42 MB.
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2561   10.74 MB.
รายงานประจำปี 2560   15.41 MB.
รายงานประจำปี 2559   14.30 MB.
ดาวน์โหลดทั้งหมด    
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB